Doel van het onderzoek

Waar het trillen van essentiële tremor patiënten precies vandaan komt is tot dusver niet duidelijk. Tremor is een veelvoorkomende bewegingsstoornis, die wordt veroorzaakt door een disbalans in het aansturingssysteem in de hersenen. Het staat vast dat de tremor in de hersenen ontstaat, maar waar precies is nog niet opgehelderd. Om die reden is in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) een onderzoek van start gegaan, gesteund door het Prinses Beatrix Fonds, om de hersennetwerken betrokken bij essentiële tremor te ontrafelen.
Dit wordt gedaan door MRI-hersenscans te vergelijken tussen gezonde proefpersonen en essentiële tremor patiënten. Met deze techniek kan worden onderzocht welke hersengebieden betrokken zijn bij essentiële tremor. Door meer over het ontstaan van essentiële tremor te weten te komen, kunnen patiënten uiteindelijk beter geholpen worden.