Gezonde proefpersonen

Binnen het onderzoek ‘Hersennetwerken betrokken bij essentiële tremor’ zijn ook ‘gezonde’, niet-trillende proefpersonen nodig. Met deze groep worden de tremorpatiënten vergeleken. Daarom worden proefpersonen uitgekozen die veel mogelijk op één van de patiënten te lijken: we matchen een niet-trillend persoon met een wel-trillend persoon wat betreft leeftijd en geslacht. Momenteel zijn we op zoek naar mannelijke proefpersonen ouder dan 50 jaar. Vrouwen en jongeren kunnen natuurlijk ook contact opnemen, maar wij kunnen niet beloven dat er voor hen plek zal zijn.

Wat u voor het onderzoek moet doen verschilt tussen ‘gezonde’ proefpersonen en tremorpatiënten; zo hoeven niet-trillende proefpersonen slechts één bezoek te brengen in plaats van twee. Hieronder vindt u meer informatie over de gang van zaken en wat voor mensen precies gezocht worden.

Wanneer kunt u aan het onderzoek meedoen?

Wanneer u:

  • Een goede ervaren gezondheid hebt
  • Rechtshandig bent
  • Ouder bent dan 18 jaar

Wanneer kunt u niet aan het onderzoek deelnemen?

Wanneer u:

  • Eerstegraads familieleden hebt (ouders, broers/zussen, kinderen) met een tremor, ongeachte welk soort tremor
  • Medicijnen gebruikt die een tremor kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld sommige pufjes bij astma of COPD en een aantal anti-depressiva
  • Claustrofobisch bent
  • Lijdt aan een andere hersengerelateerde aandoening, zoals bijvoorbeeld epilepsie, dementie of een spraakstoornis.

Procedure

U bezoekt voor dit onderzoek het ziekenhuis één keer.

Allereerst wordt de procedure met u doorgesproken en kunnen eventuele vragen die u nog heeft worden beantwoord. Vervolgens worden elektroden (kleine metalen schijfjes met een kabeltje eraan) op uw beide armen en handen bevestigd. Hiermee kunnen we de spieractiviteit meten. De huid wordt hiertoe licht gescrubd en de elektroden worden gevuld met een pasta. Daarna krijgt u uitleg over de bewegingstaken die u tijdens de MR-meting moet uitvoeren.

Met behulp van een MR-scanner worden anatomische afbeeldingen van uw hersenen gemaakt. Een MR-scanner maakt gebruik van radiogolven om deze afbeeldingen te maken (MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging). Tijdens het gehele onderzoek zult u tot aan uw middel in een tunnel liggen. Gedurende het onderzoek kunt u via een intercom met de onderzoeker spreken. Ook kan de onderzoeker u zien. Uw hoofd dient tijdens het experiment zo stil mogelijk te blijven liggen, zodat de beelden die gemaakt worden van uw hersenen zo scherp mogelijk zijn. Om te voorkomen dat u uw hoofd beweegt zal dit goed, doch comfortabel, worden gefixeerd. Vervolgens krijgt u via een beeldscherm de verschillende bewegingstaken te zien, die u nu uit gaat voeren. In totaal brengt u ongeveer anderhalf uur in de scanner door.

Nadat alle taken zijn uitgevoerd en een anatomische scan is gemaakt wordt u weer uit de scanner gehaald en worden de elektroden op uw armen verwijderd. U kunt dan weer naar huis. In totaal duurt het gehele onderzoek ongeveer twee uur.

Meer informatie en opgave voor deelname

U kunt meer informatie over dit onderzoek vragen, u opgeven voor deelname, en eventuele vragen die u heeft stellen door een mail te sturen naar één van onderstaande emailadressen.

Groningen – UMCG: a.m.m.van.der.stouwe@umcg.nl
Amsterdam – AMC:  a.w.buijink@amc.nl