Procedure

Deelnemers aan het onderzoek ‘Hersennetwerken betrokken bij essentiële tremor’ brengen twee keer een bezoek aan het ziekenhuis. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onderzoek niet op twee dagen gepland kan worden, en dat u een derde keer terug moet komen.

Het onderzoek bestaat uit twee tremorregistraties en een MRI-scan. Bij deze laatste meting wordt met behulp van plakelektroden op uw arm gekeken naar de spieractiviteit en worden tegelijkertijd scans gemaakt van uw hersenen: dit zal gebeuren tijdens het tweede bezoek. In totaal zal de duur van het onderzoek voor u één tot enkele weken zijn, afhankelijk van hoeveel medicatie u gebruikt.

Bezoek 1 : Algemeen onderzoek naar uw tremor 

Tijdens bezoek 1 wordt allereerst de procedure met u doorgesproken en kunnen eventuele vragen die u nog heeft worden beantwoord.

Allereerst willen we uw tremor goed in kaart brengen én vaststellen in hoeverre uw tremor op medicijnen reageert. Dit zal gebeuren aan de hand van een zogenaamde tremorregistratie. Het kan zijn dat u dit onderzoek in het verleden al eerder hebt ondergaan. Tijdens een tremorregistratie moet u met uw armen een aantal bewegingen maken, terwijl elektroden (kleine metalen schijfjes met een kabeltje eraan) uw spieractiviteit meten en versnellingssensoren uw beweging registreren. Dit bezoek duurt ongeveer een uur. 

Vervolgens wordt u gevraagd uw medicijnen tijdelijk af te bouwen, in overleg met uw behandelaar en onder begeleiding van een van onze betrokken neurologen. Afhankelijk van de medicatie die u gebruikt en de dosering, zal het afbouwen enkele weken duren. Tijdens de afbouwperiode zal regelmatig met u contact worden opgenomen om te vragen hoe het gaat, zodat zonodig het afbouwschema aangepast kan worden. Het afbouwen zal vergelijkbaar zijn met het opbouwen van de medicatie dat u in het verleden heeft gedaan maar dan in omgekeerde volgorde. Dat wil zeggen; u gebruikt om de paar dagen een klein beetje minder medicatie, tot u na enige tijd weer op nul uitkomt. Het afbouwschema zal voor u persoonlijk worden vastgesteld.

Bezoek 2: Tweede tremorregistratie + MRI-scan

Tijdens het tweede bezoek wordt opnieuw een tremorregistratie gemaakt: de tremor die u nu zonder medicijnen hebt wordt vergeleken met de tremor van het eerste bezoek.

Vervolgens is het volgende gedeelte van de afspraak bij de MRI-scanner. Hier worden opnieuw elektroden op uw beide armen en handen bevestigd. Hiermee kunnen we tijdens de scan de spieractiviteit meten. De huid wordt hiertoe licht gescrubd en de elektroden worden gevuld met een pasta. Ook worden de verschillende bewegingsopdrachten voor tijdens de scan uitgelegd. Deze voorbereiding zal ruim een half uur duren. Daarna gaat u de scannerruimte in en wordt u op het scannerbed gelegd.

Met behulp van een MR-scanner worden anatomische afbeeldingen van uw hersenen gemaakt. Een MR-scanner maakt gebruik van radiogolven om deze afbeeldingen te maken (MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging). Tijdens het gehele onderzoek zult u tot aan uw middel in een tunnel liggen. Gedurende het onderzoek kunt u via een intercom met de onderzoeker spreken. Ook kan de onderzoeker u zien. Uw hoofd dient tijdens het experiment zo stil mogelijk te blijven liggen, zodat de beelden die gemaakt worden van uw hersenen zo scherp mogelijk zijn. Om te voorkomen dat u uw hoofd beweegt zal dit goed, doch comfortabel, worden gefixeerd. Vervolgens krijgt u via een beeldscherm de bewegingsopdrachten te zien, die u met uw rechterhand zult uitvoeren. Deze opdrachten zullen steeds worden afgewisseld met rust. In totaal brengt u ruim een uur in de scanner door.

Nadat alle taken zijn uitgevoerd en een anatomische scan is gemaakt wordt u weer uit de scanner gehaald en worden de elektroden op uw armen verwijderd. U kunt dan weer naar huis. In totaal duurt het gehele onderzoek ongeveer twee uur.

N.B. Patiënten die de diagnose essentiële tremor net hebben gekregen en van plan zijn te gaan starten met primidon of gabapentin kunnen ook deelnemen aan het onderzoek. Voor hen wordt de inhoud van bezoek 1 en bezoek 2 precies omgedraaid: tijdens bezoek 1 zijn zij zonder medicatie en wordt de MRI-scan gepland, bezoek 2 wordt gepland wanneer de medicatie is opgebouwd.