Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een aantal veelgestelde vragen. Informatie over de precieze gang van zaken tijdens het onderzoek vindt u onder het kopje “Procedure”. Over de vraag of u geschikt bent als proefpersoon staat de informatie onder de kopjes “Patiënten gezocht” en “Gezonde proefpersonen”.

Worden onkosten vergoed?

Er is een vergoeding van 19 eurocent per kilometer en van de parkeerkosten indien u met eigen vervoer komt. Kosten van het openbaar vervoer (trein, bus of taxi) worden vergoed op basis van 2e klas retour. Aan deelname aan het onderzoek zijn geen andere tegemoetkomingen verbonden.

Heeft het onderzoek voordelen?

Het onderzoek geeft ons inzicht in de normale werking van de hersenen bij het aansturen van bewegingen en leert ons meer over wat er in de hersenen mis gaat bij essentiële tremor patiënten. Er zijn geen directe (medische) voordelen voor u als deelnemer.

Aan patiënten vragen we de medicatie tijdelijk af te bouwen na de eerste onderzoeksdag (zie procedure). Dit is omdat we in dit onderzoek het effect van uw medicatie vast willen stellen en omdat we de hersenactiviteit willen meten wanneer u maximaal last heeft van uw temor. Dit gebeurt in overleg met uw behandelaar en onder begeleiding van eenn bij het onderzoek betrokken neuroloog. In de afbouwperiode is de verwachting dat uw tremor toe zal nemen. Dit is voor u natuurlijk erg vervelend. De verwachte toename van de tremor is wel tijdelijk en zal weer afnemen wanneer u na de fMRI-scan (zie hieronder) uw medicatie weer opbouwt.

Het kan zijn dat u, wanneer u uw medicatie afbouwt, geen verergering van uw tremor bemerkt. U kunt dan niet verder deelnemen aan het onderzoek, maar het betekent ook dat u waarschijnlijk geen medicatie meer nodig heeft. Dit laatste zal altijd alleen in overleg met uw behandelaar worden besloten.

Is deelname aan het onderzoek gevaarlijk of heeft het nadelen voor de gezondheid?

Het MRI onderzoek is voor zover bekend ongevaarlijk. MRI scans worden sinds 1986 in Nederland gemaakt voor het afbeelden van hersenen en andere organen van het menselijk lichaam en sinds 1994 voor het doen van functioneel hersenonderzoek. Er zijn tot op heden geen nadelige effecten beschreven van de magnetische velden waarmee dit onderzoek wordt verricht. Ook aan het gelijktijdig meten van spieractiviteit zijn, voor zover bekend, geen risico’s verbonden.

Desalniettemin is er een verzekering afgesloten voor onverwachte schade die u lijdt door uw deelname aan dit wetenschappelijk onderzoek. Het betreft de schade door letsel of overlijden die zich openbaart gedurende de deelname aan dit onderzoek en de schade die zich openbaart binnen vier jaar na beëindiging van deelname aan dit onderzoek. Dit is een standaardverzekering voor wetenschappelijk onderzoek.

Kan het onderzoek worden afgebroken?

U neemt geheel vrijwillig deel aan dit onderzoek. U kunt daarom op ieder moment, ook nadat u een schriftelijke verklaring voor toestemming tot deelname heeft ondertekend, en ook tijdens het onderzoek zelf, zonder verdere opgave van redenen besluiten om u terug te trekken uit het onderzoek. U wordt wel vriendelijk verzocht om dit zo snel mogelijk te melden aan de onderzoeker. Deze beslissing zal geen nadelige effecten voor u hebben. Ook de onderzoeker kan overigens besluiten het onderzoek af te breken, wanneer u bijvoorbeeld niet (meer) in staat blijkt de taken uit te voeren.

Wanneer u als patiënt besluit u uit de studie terug te trekken terwijl u uw medicatie aan het afbouwen bent of deze is afgebouwd, is het voor uw eigen comfort en gezondheid belangrijk dat u het opbouwen van medicatie tot uw gebruikelijke dosis volbrengt zoals bepaald in overleg met een van onze neurologen en uw behandelaar.

Zijn er nadelige effecten of risico’s bij het tussentijds beëindigen van het MRI/fMRI onderzoek?

Nee, het onderbreken van het onderzoek of de scanprocedure brengt absoluut geen nadelen of risico’s met zich mee.

Wat gebeurt er als er een onverwachte afwijking gevonden wordt?

Tijdens het onderzoek worden o.a. beelden gemaakt van de anatomie van de hersenen. Er bestaat een uiterst geringe kans dat er een anatomische afwijking wordt gevonden. Deelname aan het onderzoek kan alleen plaatsvinden als u van onverwachte bevindingen op de hoogte wilt worden gesteld en wanneer bij onverwachte bevindingen, die medisch gezien ernstig van aard zijn, de onderzoeker u en uw huisarts daarover mag informeren.

Hoe worden de onderzoeksgegevens vastgelegd?

De onderzoeksgegevens worden volledig anoniem en vertrouwelijk vastgelegd. Andere onderzoekers krijgen de onderzoeksgegevens alleen in geanonimiseerde (en in een niet tot u herleidbare) vorm te zien. Ook voor publicatiedoeleinden worden nooit persoonsgegevens bekend gemaakt.

Waar kan ik terecht met overige vragen? 

Mocht u overige vragen hebben dan kunt u de onderzoekers bereiken via deze contactgegevens.