Informatie voor artsen

Huisartsen en neurologen kunnen patiënten die gemotiveerd en geschikt zijn voor deelname aan het onderzoek ‘Hersennetwerken betrokken bij essentiële tremor’ naar de onderzoekers in de betreffende ziekenhuizen doorsturen.

In Noord-Nederland is het zo dat bijna alle neurologische afdelingen die onderdeel vormen van de Noordelijke Neuro Vereniging meehelpen bij de inclusie van patiënten. Wij zijn hier zeer erkentelijk voor.

Niet alle essentiële tremor patiënten zijn geschikt om aan dit onderzoek deel te nemen. In beginsel gaat het om patiënten die primidon of gabapentin gebruiken, en bereid zijn hier tijdelijk mee te stoppen. Eerder werden ook patiënten die propranolol gebruikten gezocht, deze groep is ondertussen vol. Ook denovo patiënten, bij wie u van plan bent primidon of gabapentin voor te schrijven, kunnen aan dit onderzoek deelnemen. Het onderzoek zou dan deels voorafgaand aan het starten van de medicatie kunnen plaats vinden. Een korte profielschets met in- en exclusiecriteria vindt u door deze link te volgen.

U kunt ons helpen door naam en adresgegevens van gemotiveerde en potentieel geschikte patiënten, na hun toestemming, aan ons door te geven. Patiënten ontvangen vervolgens van ons een benaderingsbrief. De emailadressen van de onderzoekers zijn per locatie:

UMCG: Mw. A.M.M. van der Stouwe (a.m.m.van.der.stouwe@umcg.nl)
AMC: Dhr. A.W.G. Buijink (a.w.buijink@amc.nl)