Deelnemen

Wanneer kunt u aan het onderzoek meedoen?

Wanneer u:

  • Gediagnosticeerd bent met essentiële tremor van de handen.
  • Ten minste 2 andere familieleden met essentiële tremor heeft die mee willen/kunnen doen aan dit onderzoek. Van deze familieleden komt er tenminste één iemand uit een andere generatie dan uzelf.

Wanneer kunt u niet aan het onderzoek deelnemen?

Wanneer u:

  • Jonger bent dan 18 jaar
  • Op basis van de vragenlijst ongeschikt blijkt voor (een deel van) het onderzoek
  • Een zilverallergie heeft (deel A)
  • Een pacemaker heeft (deel A)
  • (In het verleden) alcohol heeft misbruikt (deel B)
  • Zwanger bent of borstvoeding geeft (deel B)
  • Medicatie gebruikt welke gecontra-indiceerd is met alcoholgebruik (deel B)

Meer informatie en opgave voor deelname

Extra informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek vindt u op deze pagina. Ook vindt u hier een lijst met veelgestelde vragen. U kunt zich opgeven voor deelname, en eventuele verdere vragen stellen door een mail te sturen naar één van onderstaande emailadressen. Deze emailadressen horen specifiek bij dit onderzoek: wanneer u uitgebreide vragen hebt over de diagnose essentiële tremor kunnen wij u hier helaas niet verder mee helpen. In dat geval raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of neuroloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen:
c.s.j.everlo@umcg.nl
a.m.m.van.der.stouwe@umcg.nl