Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om van verschillende kenmerken bij essentiële tremor in beeld te brengen of deze familiair zouden kunnen zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan de leeftijd van ontstaan of alcoholresponsiviteit. Met deze informatie proberen we de grote groep patiënten met essentiële tremor in kleinere subgroepen te verdelen, zoals hieronder weergegeven in de afbeelding. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst gemakkelijker genetisch onderzoek te doen naar essentiële tremor.

Doel_NGPIET

Deel A
Komen in één familie dezelfde tremorkenmerken voor? Zien we deze familiaire tremorkenmerken in meerdere families?
Het doel van deel A van het onderzoek is om in kaart te brengen of in één familie dezelfde kenmerken van de tremor voorkomen (zoals frequentie of bewegingsuitslag). Daarna kijken we of we deze familiaire tremorkenmerken in meerdere families zien, om vervolgens een subtype van de essentiële tremor te kunnen bepalen.

Deel B
Komt alcohol responsiviteit in families met essentiële tremor voor?
Eerder onderzoek laat zien dat alcoholconsumptie een essentiële tremor kan verminderen, echter niet bij iedereen. Het doel van deel B van het onderzoek is uit te zoeken of de vermindering van de essentiële tremor door alocholconsumptie in families voorkomt.