Overig onderzoek tremoren

ONDERZOEK NAAR TREMOREN EN DE ZIEKTE VAN PARKINSON – UMCG

Doel

Bij dit onderzoek gaat het erom dat het wanneer iemand last krijgt van tremor, het soms moeilijk is om op basis van de klachten precies vast te stellen aan welke ziekte iemand lijdt. Om de diagnose duidelijk te krijgen zijn allerlei vormen van diagnostisch onderzoek beschikbaar. Het wetenschappelijk onderzoek waarvoor we nog patiënten zoeken, onderzoekt of een speciale pen in de toekomst ook als nuttige diagnostische methode gebruikt zal kunnen worden. Daartoe vergelijken we in deze studie de resultaten van patiënten van wie we al weten dat ze de ziekte van Parkinson hebben met die van patiënten met andere tremoren, zoals essentiële tremor en versterkt fysiologische tremor.

Patiënten gezocht

Voor dit onderzoek wordt gezocht naar mensen met een tremor, namelijk patiënten die gediagnosticeerd zijn met een essentiële tremor, een versterkt fysiologische tremor of een functionele tremor.

Wanneer kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek:

  1. Indien u linkshandig bent
  2. Indien u een andere hersengerelateerde aandoening hebt, zoals epilepsie of dementie.
  3. Indien u jonger bent dan 18 jaar
  4. Indien u medicatie gebruikt vanwege de tremor

Meer informatie

Voor dit onderzoek komt u eenmalig naar het UMCG. Het onderzoek duurt ongeveer een uur en een kwartier en u zal gevraagd worden allerlei schrijfbewegingen te maken met een speciale pen.
Indien u graag meer informatie over dit onderzoek wilt ontvangen of u wilt zich opgeven, dan kunt u dit laten weten door een email te sturen naar: e.j.smits@umcg.nl

In het nieuws

Kort geleden is door Euronews een reportage gemaakt over dit onderzoek. Een filmpje hiervan is online te bekijken door deze link te volgen. De reportage is in het Engels, en richt zich op Parkinson patiënten. U kunt met behulp van dit filmpje alvast een indruk van de schrijfopdrachten krijgen.

ONDERZOEK NAAR ESSENTIËLE TREMOR, ZIEKTE VAN PARKINSON EN SCHRIJFKRAMP – AMC

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van objectieve meettechnieken om de diagnose van bewegingsstoornissen te verbeteren. Daarvoor is een nieuw techniek ontwikkeld waarmee we hopen hersengebieden die te maken hebben met tremor te kunnen lokaliseren. Op basis van deze hersengebieden proberen we onderscheid te maken tussen verschillende bewegingsstoornissen.

Om ons doel te bereiken worden beelden van de hersenen gemaakt terwijl bewegingstaken worden uitgevoerd. De hersenafbeeldingen worden gemaakt met behulp van een MRI scanner (magneet scan) en EEG (hersenfilm). Daarnaast wordt tegelijkertijd de activiteit van de spieren in de onderarm gemeten met behulp van elektroden op de onderarm. Het onderzoek bestaat uit twee metingen. Het eerste bezoek, dat ongeveer 3 uur zal duren, meten we EEG. Tijdens het tweede bezoek zal de meting plaatsvinden in een MRI scanner die ongeveer een uur zal duren.

Wanneer u gediagnosticeerd bent met essentiële tremor, de ziekte van Parkinson of schrijfkramp en geïnteresseerd bent in deelname aan het onderzoek kunt u contact met ons opnemen met ons.

De belangrijkste redenen waarom u niet mee zou kunnen doen aan dit onderzoek zijn:

– Metalen/elektronische implantaten (zoals hartpacemakers)
– Hersenafwijkingen
– Claustrofobie
– Zwangerschap

 Eventuele reiskosten worden vergoed.

Meer informatie over dit onderzoek en contactinformatie kunt u vinden op de website www.tremoronderzoek.nl.