Procedure

Deelnemers aan het onderzoek ‘Essentiële tremor in families’ brengen eenmalig een bezoek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onderzoek niet op één dag gepland kan worden, en dat u een tweede keer terug moet komen.

Deel A – Kenmerken van tremor in essentiële tremor families
Onderzoek naar de kenmerken van een tremor helpt de neuroloog om een diagnose te kunnen stellen wanneer dit klinisch lastig is.
Tijdens het bezoek wordt u kortdurend geïnterviewd door de onderzoeker, waarna alles gereed wordt gemaakt voor de meting (tremorregistratie). Via een tremorregistratie wordt de elektrische activiteit van een aantal spieren geregistreerd door ekele elektroden (metalen plaatjes) op de handen/armen te plakken. Met behulp daarvan kun je bijvoorbeeld de snelheid van het trillen en de grootte van de uitslagen in verschillende houdingen en bewegingen bepalen. Of deze eigenschappen familiair zouden kunnen zijn bij patiënten met essentiële tremor is echter nooit onderzocht. Na de meting zal de onderzoeker nog een volledig neurologisch onderzoek doen, we kijken dan naar dingen zoals pupilreacties, oogbewegingen, spierreflexen en spierkracht.
Deze metingen zullen ongeveer 1,5 uur duren.

Deel B – Respons van familiaire essentiële tremor op alcoholconsumptie
Hoewel het bekend is dat ongeveer de helft van de patiënten met essentiële tremor een positief effect van alcohol op hun tremor beschrijven, is deze respons binnen families niet goed onderzocht. Voorgaande onderzoeken maken het wel waarschijnlijk dat het positieve effect van alcohol binnen families voorkomt, dat is wat we in dit onderzoek willen gaan uitzoeken.
Deelname aan dit deel van het onderzoek is optioneel. Allereerst wordt er middels een vragenlijst gekeken of u geschikt bent om deel te nemen aan dit onderzoek. Tijdens het bezoek zult u een bepaalde hoeveelheid alcoholische drank nuttigen, dit wordt berekend op basis van uw geslacht en gewicht. Voordat u de alcoholische drank nuttigt, tekent u met beide handen één spiraal en scoort u de ernst van uw tremor op dat moment. Dit wordt nog eens herhaalt 60 minuten na inname van de alcoholische consumptie. Ook dit deel van het onderzoek zal ongeveer 1,5 uur duren.
Vervolgens krijgt u nog eenzelfde formulier mee naar huis om de volgende ochtend opnieuw met beide handen één spiraal te tekenen, deze kunt u per post naar ons opsturen.

Hieronder wordt in het stroomschema de procedure nogmaals kort weergegeven:

image001